• <optgroup id="eogoy"><em id="eogoy"><pre id="eogoy"></pre></em></optgroup>
 • <optgroup id="eogoy"></optgroup>
 • <strong id="eogoy"></strong><legend id="eogoy"></legend>

  3C電摩證書/3C電自證書
  電輕摩申報信息表 電摩申報信息表 電動自行車申報信息表
  運動款 龜王款 經典款
  電輕摩申報信息表(龜王款)
  類別 標準車型名稱 型號 批次 3C證書編號
  龜王款 U1-Q/U1-2Q/U1-DQ LN600DQT-3H 320 2019011102174027
  龜王款 歐致Q/歐致-2Q LN600DQT-3K 318 2019011102171592
  龜王款 歐迪-1Q/歐迪-2Q LN600DQT-3C 320 2019011102174029
  龜王款 歐迪-1DQ/歐迪-2DQ LN600DQT-3C 320 2019011102174029
  龜王款 歐文-2Q/歐文-1Q LN600DQT-3A 318 2019011102174030
  龜王款 歐美Q/歐美-1Q LN600DQT-3M 318 2019011102177826
  龜王款 歐美-2Q/歐美-1DQ LN600DQT-3M 318 2019011102177826
  龜王款 新歐然Q LN600DQT-3E 318 2019011102175097
  龜王款 COMO-Q/COMO-2Q LN600DQT-3G 321 2019011102174026
  龜王款 COMO-DQ LN600DQT-3G 321 2019011102174026
  龜王款 N1-DQ/N1高配-DQ LN600DQT-3B 318 2019011102174547
  龜王款 LAFE-Q/LAFE-2Q LN600DQT-3N 319 2019011102211621
  龜王款 LAFE-DQ LN600DQT-3N 319 2019011102211621

  春色激情