• <optgroup id="eogoy"><em id="eogoy"><pre id="eogoy"></pre></em></optgroup>
 • <optgroup id="eogoy"></optgroup>
 • <strong id="eogoy"></strong><legend id="eogoy"></legend>

  3C電摩證書/3C電自證書
  電輕摩申報信息表 電摩申報信息表 電動自行車申報信息表
  運動款 龜王款 經典款
  電輕摩申報信息表(運動款)

  類別 標準車型名稱 型號 批次 3C證書編號
  運動款 馳鋒Q LN600DQT-2G 318 2019011102175099
  運動款 勁鋒Q/勁鋒-2Q/勁鋒-5Q
  LN600DQT-2A 320 2019011102174025
  運動款 聚鋒Q/聚鋒-2Q/聚鋒-5Q
  LN600DQT-2B 318 2019011102174031
  運動款 聚鋒DQ/聚鋒-5DQ
  LN600DQT-2B 318 2019011102174031
  運動款 豪鋒Q/豪鋒-2Q/豪鋒-5Q
  LN600DQT-2N 319 2019011102180725
  運動款 豪鋒DQ/豪鋒-5DQ
  LN600DQT-2N
  319 2019011102180725
  運動款 豪鋒二代DQ/豪鋒二代-5DQ
  LN600DQT-2N 319 2019011102180725
  運動款 豪鋒越野版DQ LN600DQT-2D
  318 2019011102174028
  運動款 豪鋒越野版-2DQ LN600DQT-2D
  318 2019011102174028
  運動款
  豪鋒越野版-5DQ
  LN600DQT-2D
  318 2019011102174028


  類別 標準車型名稱 型號 批次 3C證書編號
  運動款 豪鋒越野高配版DQ LN600DQT-2D 318 2019011102174028
  運動款 豪鋒越野高配版-5DQ
  LN600DQT-2D 318 2019011102174028
  運動款 豪鋒越野高配版二代DQ
  LN600DQT-2D 318 2019011102174028
  運動款 豪鋒越野高配版二代-5DQ
  LN600DQT-2D 318 2019011102174028
  運動款 豪鋒耐力版-5Q
  LN800DQT-2A 319 2019011102180726
  運動款 豪鋒耐力版-5DQ
  LN800DQT-2A
  319 2019011102180726
  運動款 豪鋒二代DQ/豪鋒二代-5DQ
  LN800DQT-2A 319 2019011102180726
  運動款 尚鋒Q/尚鋒-2Q/尚鋒-5Q LN600DQT-2J
  319 2019011102174028
  運動款 尚鋒DQ/尚鋒-5DQ LN600DQT-2J
  319 2019011102174028
  運動款
  XI-DQ/X1高配-DQ
  LN600DQT-2F
  318 2019011102171591


  春色激情